welkom bij fundashon Gideon
home
fundashon Gideon
• kas Eliata
• Gideon - klup di mucha
• coaching
over Curacao
wie zijn wij?
nieuws
help fundashon Gideon
kinderpagina
Welkom bij fundashon Gideon!
 
fundashon Gideon is een initiatief die zich sinds oktober 2002 op Curaçao inzet voor gekwetste kinderen. fundashon Gideon biedt nieuwe kansen en een nieuw perspectief aan kinderen die niet meer thuis kunnen wonen (kas Eliata), aan kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben (Gideon - klup di mucha) en aan hun familieleden (coaching).
 
Het christelijk geloof, de Bijbel, is daarbij de leidraad; Jezus zelf heeft aan een ieder de opdracht gegeven om God en onze naasten lief te hebben zoals we onszelf liefhebben en te zorgen voor de weduwen en de wezen. (Lucas 10:27, Jacobus 1:27)
 
Op deze website kunt u meer lezen over de wijze waarop deze opdracht wordt uitvoerd. Namelijk door kinderen op te vangen in het gezinshuis kas Eliata, voor hen te zorgen in Gideon - klup di mucha en door hun familie te begeleiden.
 
In Nederland worden de belangen van fundashon Gideon behartigd door de Stichting Vrienden van fundashon Gideon. Deze stichting vergroot de naamsbekendheid van fundashon Gideon en genereert geld, zodat fundashon Gideon haar doelstellingen op Curaçao kan realiseren.
 
Er zijn een aantal manieren waarop u, voor meer informatie, met fundashon Gideon in contact kunt komen.

op Curaçao:

Chris en Frieda Habermehl - Sanduhan
Kaya Miguel Suriel #1 
Oost Jongbloed, Willemstad
T: (05559) 738 3003
E mail: 
gideon.curacao@gmail.com
Ilona Berggraaf
Kaya Rakeliou 14
Schelpwijk, Willemstad
T: (05559) 737 5831
E mail: ilonaberggraaf@gmail.com
 
in Nederland:
 
Stichting Vrienden van Fund. Gideon
Lenie Willemsen
Swingdreef 8
3845 BW Harderwijk
T: (0031) 341 419767
E mail:
leniewillemsen@hotmail.com
Thuisfrontcommissie fam. Habermehl
Marcel en Bianca Companjen
Multatulistraat 3
3842 AK Harderwijk
T: (0031) 341 427815
E mail: mecompanjen@hetnet.nl

 

ANBI status

De 'Stichting Vrienden van Fundashon Gideon' staat per 1 januari 2011 geregistreerd als 'goede- doelen-instelling'. Dit betekent dat per 1 januari giften aan 'Fundashon Vrienden van Gideon' fiscaal aftrekbaar zijn.

lees verder ...
Developed with QwikZite (version 1.12)