over Curaçao
home
fundashon Gideon
• kas Eliata
• Gideon - klup di mucha
• coaching
over Curacao
wie zijn wij?
nieuws
help fundashon Gideon
kinderpagina
Curaçao, één van de eilanden in het Caribisch gebied.
Met een bevolking van ongeveer 140.000 geregistreerde inwoners is het het grootste eiland van de Nederlandse Antillen. Een multiculturele samenleving met meer dan 55 nationaliteiten. Een kleurrijke samenleving dus. Maar ook een eiland dat onder grote druk staat en uit balans is geraakt. Sociologen, antropologen en historici hebben verschillende theorieën over de oorzaken voor de huidige situatie op Curaçao. Wat echter vast staat, is dat de samenleving ontwricht is.
 
Op Curaçao is het altijd zo geweest dat mensen zorg dragen voor elkaar en dan met name in familieverband. Families woonden vaak op een groot erf met daarop verchillende huisjes en huizen voor grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen. deze woonvorm is aan het verdwijnen en met het verdwijnen van deze woonvorm verdwijnt ook een deel van de zorg voor elkaar. De grootouders die op de kleinkinderen passen en af en toe zelf wat hulp nodig hebben, zijn er niet meer.
De veranderde woonvormen hebben te maken met het feit dat onze maatschappij individualistischer is geworden, maar ook met een ongelijke verdeling van de welvaart. Het leven op Curaçao is duur en veel mensen hebben meerdere banen nodig om op die manier toch voldoende inkomen te verkrijgen. Ook de opa's, oma's en tantes die vroeger een deel van de zorg op zich namen moeten blijven werken. Tegelijkertijd liggen de banen niet voor het oprapen en zijn er veel buitenlanders uit de regio (Haïti, Colombia, Jamaica en de Dominicaanse Republiek) die naar Curaçao komen op zoek naar werk, iets wat de werkgelegenheid nog meer onder druk zet.
 
De zorg ligt dus geheel in handen van de ouders en in de praktijk is dat vaak alleen de moeder, omdat veel vaders hun verantwoordelijkheid niet willen dragen. Voor de moeders is het moeilijk om de zorg voor voldoende inkomen te combineren met de zorg voor hun kinderen. In veel gevallen gaat het bovendien om tienermoeders, soms slechts 14 jaar jong, die de verantwoording voor de baby niet kunnen dragen.
 
De samenleving is dus ontwricht en dat heeft gevolgen binnen alle geledingen van de samenleving, maar de meest ingrijpende consequenties voor de zwakken en de kwetsbaren; diegenen die afhankelijk zijn van anderen. In hun drang, in hun zoektocht naar troost, liefde en rijkdom raken ze soms verslaafd aan drank, drugs en gokken, gaan ze stelen of gebruiken ze geweld.
 
Het is de kerkleiders nog niet gelukt om elkaar in eenheid en onderlinge verootmoediging te vinden. de kerk kan hierdoor geen richtinggevende positie in de samenleving innemen. Hierdoor stagneert het economisch en moreel herstel van Curaçao. Wel zien we bij de kerkleiders het besef groeien dat het zo niet langer kan.
Het is niet verwonderlijk dat de politiek dezelfde verdeeldheid toont als de kerken. Het partijbelang prevaleert boven de belangen van de inwoners van Curaçao.
 
 
 
Developed with QwikZite (version 1.12)