fundashon Gideon
home
fundashon Gideon
• kas Eliata
• Gideon - klup di mucha
• coaching
over Curacao
wie zijn wij?
nieuws
help fundashon Gideon
kinderpagina
missie
 
fundashon Gideon wil kinderen in nood de kans bieden om kind te zijn door oplossingen aan te bieden die geïnspireerd zijn door de Bijbel.
 
'Gij zult de Here uw God liefhebben en uw naaste als uzelf' (Lucas 10:27)   en    '… omzien naar wezen en weduwen in hun druk … ' (Jakobus 1: 27)
 
fundashon Gideon wil laten zien dat een leven met Jezus de moeite waard is, nieuwe perspectieven biedt en een fundament vormt voor het hele leven. Een fundament van hoop voor kinderen die leven met een minimum aan normen en waarden, een fundament van veiligheid voor de kinderen die letterlijk in de hoek zitten waar de klappen vallen, een fundament van orde en regelmaat voor kinderen die leven in chaos en wanorde.
 
fundashon Gideon doet dat op drie manieren: - gezinshuis kas Eliata
                                                                               - kinderclub Gideon - klup di mucha
                                                                               - coaching van de gezinnen van betrokken kinderen
 
visie
 
kinderen hebben recht op een opvoeding binnen een gezin;
Antilliaanse kinderen hebben recht op een opvoeding binnen een Antilliaans gezin   
 
Elk kind heeft recht op een veilige woon- en leefomgeving en in de visie van fundashon Gideon is dat het gezin. Deze visie is gebaseerd op wat de Bijbel ons leert en wordt ondersteund door opvoedingsdeskundigen. De opvoeding van een kind is een complexe aangelegenheid en er zijn boekenkasten vol over geschreven. Trouwens het is opmerkelijk dat wanneer iemand beroepshalve betrokken wilt zijn bij de opvoeding van kinderen een stevige studie moet volgen, terwijl men verwacht dat de opvoeding van eigen kinderen zo maar gedaan wordt. Maar laten we eerlijk zijn, in bijna alle gevallen lukt het de natuurlijke ouders prima hun kinderen op te voeden. Vanzelfsprekend met de nodige momenten van wanhoop en teleurstelling, maar toch in de regel gaat heel goed.
Een gezin is de omgeving waar een kind:
• zich kan hechten
• structuur wordt geboden (en daarmee veiligheid)
• leert door voorbeelden te zien
• de Goddelijke principes leert   
 
Soms gaat het fout. Kinderen zijn een kwetsbare groep. Ze kunnen zich vaak niet verdedigen en zijn, in hun nieuwsgierigheid, makkelijk te beïnvloeden. Kinderen leren door hetgeen ze verteld wordt, maar nog nadrukkelijker door wat ze zien. En wat ze zien is niet altijd het goede voorbeeld. 
 
'Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is zal hij daar niet van afwijken' (Spreuken 22:6)
 
Er groeien generaties op met een geheel nieuw concept van goed en fout, recht en krom. Veel kinderen tonen geen ontzag meer voor autoriteiten; niet voor hun ouders, niet voor onderwijzers, niet voor de politie en niet voor geestelijk leiders. Ze realiseren zich niet meer dat ze zelf waardevol zijn en omdat ze hun eigen waarde niet kennen, kennen ze ook de waarde van een ander niet. Er zijn veel gebroken gezinnen met vrouwen die zowel de rol van moeder als van vader hebben. Hoe kan een jongen een goed beeld krjgen van de vader-rol als zijn vader niet in beeld is en niet zijn verantwoording neemt? En hoe kan een meisje opgroeien tot een evenwichtige vrouw als ze al vanaf haar jonge jaren gezien wordt als een lustobject? Het is mogelijk een verklaring voor het hoge aantal tienerzwangerschappen op Curaçao. Het gevolg van deze opvoedkundige desoriëntatie is dat de hele samenleving onder druk staat met een neerwaardse spiraal als gevolg, want
 
de basis van elke opvoeding is de opvoeding van de opvoeder
 
Nog even alles op een rijtje:
 
fundashon Gideon ....... 
  • is een initiatief waar een 'kind van de rekening' verandert in een kind waar rekening mee wordt gehouden
  • is een initiatief waar in de omgang, de opvoeding en in het leven van alle dag de Bijbelse levensprincipes worden gehanteerd
  • is een initiatief waar in het leven van een kind wordt geïnvesteerd
  • beheert een gezinshuis, kas Eliata, waar een thuis wordt gegeven aan kinderen tussen de 0-6 jaar (op het moment van plaatsing) die om sociaal-economische redenen niet thuis kunnen wonen
  • wil thuiswonende kinderen een steuntje in de rug geven
  • gaat ervan uit dat het natuurlijke gezin voor een kind ‘the best place to be’ is
  • wil in gezinnen investeren en op die manier kinderen helpen
 
    
 
 
Developed with QwikZite (version 1.12)