kas Eliata
home
fundashon Gideon
• kas Eliata
• Gideon - klup di mucha
• coaching
over Curacao
wie zijn wij?
nieuws
help fundashon Gideon
kinderpagina
kinderen hebben recht op een opvoeding binnen een gezin
Antilliaanse kinderen hebben recht op een opvoeding binnen een Antilliaans gezin
 
Een kind moet bij voorkeur opgroeien in het natuurlijke gezin, het gezin waarin het kind geboren is. Als dat om de één of andere reden niet mogelijk is, dan in een vervangend gezin. Het gezinshuis kas Eliata van fundashon Gideon is zo'n vervangend gezin.
 
In kas Eliata worden kinderen opgenomen in het gezin van Chris en Frieda Habermehl en hun dochters Lisa (1992) en Hannah (1994). De kinderen die in dit gezin worden opgenomen kunnen door sociaal economische omstandigheden niet meer thuis wonen.
 
Kinderen worden onder andere geplaatst door de Voogdijraad. Een plaatsing via de Voogdijraad wordt uitgevoerd onder verantwoording van de Gezins Voogdij Instelling (GVI) via een OTS (Onder Toezicht Stelling).
Een OTS heeft als uitgangspunt dat het kind zo mogelijk weer in het natuurlijke gezin gaat wonen. Het kind gaat tijdelijk in een pleeggezin, internaat of groothuisgezin wonen, zoals bv. kas Eliata, en tegelijkertijd zal de gezinsvoogd samen met familie zoeken naar mogelijkheden tot hereniging.
Eén keer per jaar moeten alle betrokkenen verantwoording afleggen aan de kinderrechter, die het hele proces volgt.
Developed with QwikZite (version 1.12)