wie zijn wij?
home
fundashon Gideon
• kas Eliata
• Gideon - klup di mucha
• coaching
over Curacao
wie zijn wij?
nieuws
help fundashon Gideon
kinderpagina
kas Eliata, Gideon - klup di mucha, Stichting Vrienden van fundashon Gideon, de thuisfrontcommissie: allemaal initiatieven van fundashon Gideon. Maar wie zijn nu de mensen die daar achter zitten en die er vorm en kleur aan geven?

Chris en Frieda Habermehl – Sanduhan, Lisa en Hannah

Wij zijn Chris (1953) en Frieda (1960) en wonen sinds juli 1999 met onze dochters Lisa (1992) en Hannah (1994) op Curaçao. Aan onze komst naar ‘dushi Korsou’ is een hele weg vooraf gegaan.

Toen we elkaar leerden kennen, begin 1990, werd vrij snel duidelijk dat we veel dingen gemeen hadden. Zo hadden we allebei een royale belangstelling voor andere culturen. Chris was net  terug uit Tanzania, waar hij had meegewerkt aan een seminar over de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en Frieda was een half jaar eerder teruggekomen van een fietstocht van 12.000km door Zuid Amerika. Daarnaast waren we beiden op en indrukwekkende manier in aanraking gekomen met de liefde en genade van Jezus en we hadden beiden het verlangen om deze liefde en genade te delen met anderen.
 
We deelden dus een open hart voor kinderen en culturen, een verlangen om onze liefde en ontzag voor God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest op een praktische manier te belijden en de wetenschap dat de wereld groter is dan alleen Nederland.

Die mix heeft ons op de weg van zending geleid met als insteek sociale hulp-verlening. Samen met het bieden van hulp wordt het christelijk geloof uitgedragen. Deze vorm van zending heeft een veel overeenkomsten met de reguliere ontwikkelings-samenwerking.

Via een werkvakantie bij het Lilian Trasher Orphenage in Assiout, Egypte; de Berea Bijbelschool in Haarlem; een stage bij de Brazilië Zending in São Gonçalo, Brazilië; de cursus Kinder- en Tiener Pastoraat van Stichting Chris zijn we in Curaçao gekomen. De eerste jaren in een klein christelijk internaat en vanaf maart 2002 in het gezinshuis kas Eliata, waarover u uitgebreid kunt lezen op deze site

Toen we op Curaçao arriveerden waren onze dochters Lisa en Hannah nog twee kleine meisjes van zes en vier, maar inmiddels zijn ze onder de Caribische zon opgegroeid tot twee milde pubers. In het gezin Eliata spelen ze een belangrijke rol. Het uitgangspunt van het gezinshuis is namelijk dat pleegkinderen zoveel mogelijk meegenomen worden in de structuur van het bestaand gezin. Het functioneren van het gezin Habermehl – Sanduhan, met al zijn structuren, interacties en rituelen, is een bepalend element in het proces van herstel bij de pleegkinderen.
 

Marcel Companjen, thuisfrontcommissie fam. Habermehl

 

 

Marcel  en Bianca Companjen hebben samen (zoals Marcel het omschrijft) twee dochters van Eva en twee zonen van Adam. Ze zijn lid van de gemeente ‘Nieuw Leven’ in Harderwijk. Marcel is bovendien gemeenteraadslid in Harderwijk namens de Christen Unie.

               

"Toen Chris en Frieda Habermehl nog, samen met hun dochters, in Harderwijk  woonden, hadden we vaak contact met elkaar, niet in de laatste plaats vanwege onze dochters, die het goed met Lisa en Hannah konden vinden. We hebben het hele proces dat uiteindelijk heeft geleid tot de grote stap over de grote plas van Chris en Frieda van dichtbij gevolgd. Her en der konden we hen hierbij behulpzaam zijn. Mede gelet op de inmiddels gegroeide onderlinge band hebben we de vraag of wij de belangen van de familie Habermehl in Nederland wilden behartigen van harte positief beantwoord. We zien dat de familie Habermehl op Curaçao heel goed werk doet voor kinderen en gezinnen die dreigen tussen de wal en het schip terecht te raken of die daar vandaan gered moeten worden. Op deze manier willen we ons steentje bijdragen aan de dingen waarmee Chris en Frieda bezig zijn."

 

Lenie Willemsen, Stichting Vrienden van Fundashon Gideon

 

'Hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden?'  (Rom.10:13-15).

 

 

Lenie Willemsen is getrouwd met Wim, moeder van drie 'big guys' en is een actief lid van Christengemeente 'Sefanja' in Harderwijk.

 

"Na mijn eerste bezoek aan Curaçao werd ik mij bewust hoe belangrijk het is voor zendelingen om een thuisfront te hebben. God betrok mij bij de Grote Opdracht van evangelisatie, ook al ben ik maar 'gewoon' christen, om te dienen als uitzender vanuit Christengemeente sefanja. Tijdens mijn tweede bezoek in 2005 werd deze betrokkenheid alleen maar groter.

 

Eén keer per maand komen we met een groep mensen uit Sefanja bij elkaar om te bidden voor de verschillende zendelingen uit de gemeente. Ook hebben we maandelijks contact via telefoon of email over het wel en wee van fundashon Gideon. Hierdoor kunnen we ook gericht voor ze bidden. Ons streven is om één keer in de twee jaar Curaçao te bezoeken om ook contact te houden met de kinderen van kas Eliata en Gideon - klup di mucha."

 

 

 

 

 
Developed with QwikZite (version 1.12)